Catalogi

Renée Steenbergen draagt als kunsthistoricus en als gastcurator regelmatig artikelen bij aan wetenschappelijke museumcatalogi en bundels artikelen.

 

Momenteel werkt zij aan een artikel over de Stichting Promotors Van Abbemuseum, ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van deze kring voor bedrijfsmecenaat. 

"Art is our Love": the Golda and Meyer Marks Cobra Collection

In opdracht van het Museum of Art in Fort Lauderdale, Florida, onderzocht Renée Steenbergen de opbouw en overdracht van de omvangrijke Cobra-collectie van Golda en Meyer Marks aan dit museum.  Haar artikel "Art is our Love" is gepubliceerd in de collectiecatalogus die in september 2017 verscheen:

Golda and Meyer Marks Cobra Collection. NSU Art Museum Fort Lauderdale. Uitgeverij Skira, 2017.

Secret Postcards

Naar Engels voorbeeld start ook in Nederland het project Secret Postcards, waaraan 250 bekende en beginnende kunstenaars een bijdrage leveren in de vorm van een kunstwerkje op ansichtformaat. Voor slechts 55 euro per 'blind' verkocht werkje -de namen van de makers worden pas aan het eind van de expositie bekend gemaakt- wordt gemikt om jonge geinteresseerden met een klein budget. Renée Steenbergen schreef voor de catalogus het essay 'Kunst in je binnenzak' waarin zij ingaat op jongere groepen kunstliefhebbers en -kopers, en natuurlijk ook op verzamelen.

Meer informatie via www.secretpoastcards.eu

All about Drawing: verzamelaars van tekeningen

Het Stedelijk Museum Schiedam hield in de zomer van 2011 een grote expositie met tekeningen van 100 internationale kunstenaars. Voor de begeleidende catalogus deed Renée Steenbergen onderzoek naar privé- en institutionale verzamelaars van tekeningen in Nederland. Haar essay 'Intiem als een brief' vormt een jey essay in deze herdrukte catalogus die fungeert als een standaardwerk over het genre.

Museum of Ethnology in Wenen: Collectiecatalogus Balinese Art

 Het Museum für Völkerkunde in Wenen bracht in november 2010 een boek uit over de collectie Balinese kunst, vooral beeldhouwkunst. Onder de titel 'Balinese Art in Transition' wordt de in 1946 geschonken collectie van Helene Potjewyd bescheven. Renée Steenbergen, zelf verzamelaar van Zuidoost-Aziatische beelden waaronder veel Balinese,  schreef een uitgebreid artikel voor deze collectiecatalogus, getiteld "Helene Potjewyd and the emergence of a New Art in Bali" .

www.khm.at

Oudheden in de collecties-Lugt en -Kröller-Müller

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden wijdde een expositie aan de oudheden in de verzamelingen van Frits Lugt en Hélène Kröller-Müller. Renée Steenbergen deed onderzoek naar de herkomst van deze objecten en de motieven van deze kunstverzamelaars om onder meer oudheden te verzamelen. Haar uitgebreide artikel "Wat een kultuur!" is gepubliceerd in RomeO, het vriendenblad van het RMO.

www.RMO.nl

Gedurfd Verzamelen! Van Chagall tot Mondriaan

In het voorjaar van 2010 hield het Joods Historisch Museum in Amsterdam een tentoonstelling over kunstcollecties van joden in de periode 1850-1970 . Voor de gelijknamige catalogus schreef Renée Steenbergen een uitgebreid artikel waarvoor zij wetenschappelijk onderzoek deed: 'Joodse kunstverzamelaars en -handelaren in de periode 1918-1945'.  Het boek is verkrijgbaar in de winkel van het JHM en te bestellen in de boekwinkel.

www.jhm.nl

Catalogi en Bundels :


2009:

'Een eigen museum met dank aan de overheid. Museum van Bommel van Dam vergeleken met andere verzamelaarsmusea'. In: Van particuliere verzameling in Amsterdam naar openbare collectie in Venlo. Maarten & Reina van Bommel-van Dam.

 

2008:
Artikel in het jubileum-nummer van het blad Aziatische Kunst van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst: "Deftige verzamelaars, rijke donateurs en Indische fortuinen".  Het 90-jarige bestaande van deze verzamelaarsvereniging wordt mede gevierd met een expositie van 90 particuliere schenkingen aan de VVAk, te zien vanaf 1 november 2008 in Museum het Princessehof in Leeuwarden: "A Divine Gift. Aziatische topstukken in Nederland". Zie verder op www.princessehof.nl

 

2008:
Magazine Mijn kunst. Verzamelaars over hun favoriete kunstwerk. Zuiderzeemuseum. Titel van het artikel door Renée Steenbergen: Verzamelaars als mecenassen.

 

2008:
Bundel ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Henk van Os bij de tentoonstelling Avonturen met een collectie. Ontdekkingen in de verzamelingen van Huis Bergh. Titel van het artikel door Renée Steenbergen: Verzamelen om te behoeden.

 

2006:
Renée Steenbergen, Kunst uitgepakt. Catalogus bij de gelijknamige openingstentoonstelling van Museum De Fundatie te Zwolle, met een keuze uit zeven particuliere collecties.

 

2005:
Catalogus Sculptuur Den Haag 2005, De Paleistuin. Titel van het artikel van Renée Steenbergen: Bedrijfscollecties: eigenbelang of cultureel belang?

2002:
Renée Steenbergen, Iets wat zo veel kost, is alles waard. Verzamelaars van moderne kunst in Nederland. Handelseditie van het gelijknamige proefschrift bij de gelijknamige tentoonstelling in De Beyerd te Breda.

 

Catalogus Aan de rivier. Gabriëlle van de Laak. Artikel van Renée Steenbergen: Kleuren zijn daden van het licht dat breekt (M. Nijhoff).

 

1999:
Catalogus Jan Commandeur. Artikel Renée Steenbergen: Emotion recollected in tranquillity.

 

1997:
Renée Steenbergen, Shoes or no shoes? De schoenencollectie van Swenters en Bogaerts. Haarlem, De Vishal.

 

1994:
Catalogus Tony Cragg. De schroef van Archimedes. Het Kruithuis, Den Bosch. Titel van het artikel door Renée Steenbergen: De samengebalde idee van wat een fontein moet zijn. Renée Steenbergen in gesprek met Tony Cragg.

 

1989:
Auteur en samensteller van de bundel Kunstenaarsinitiatieven bij de gelijknamige tentoonstelling in Rijksmuseum Twente.