NRC: Mecenaat is geen pinautomaat


Renée Steenbergen doet in de NRC, voorafgaand aan de Dag van het Mecenaat, een oproep aan de kunstsector om niet meer de nadruk teleggen op geld bij het werven van particuliere gevers, maar op betrokkenheid. Zij werd op 18 januari ook uitgebreid geinterviewd over haar onderzsoek naar Mecenaat in de Volkskrant (leeesbaar na doorklikken). Hier het complete NRC artikel:


Lees meer

Lees hier alle columns en artikelen door en over Renée Steenbergen, o.a. in NRC Handelsblad, Vrij Nederland, het FD en het Vakblad Fondsenwerving.   

Advies bij schenkingen aan musea

 

Renée Steenbergen heeft een groot netwerk onder privéverzamelaars enerzijds en musea anderzijds. Momenteel bemiddelt zij voor diverse verzamelaars van hedendaagse en Aziatische kunst bij het vinden van een goede bestemming voor -delen van- hun kunstcollectie, in Nederland en daar buiten. Meer informatie over hulp bij het onderbrengen van uw kunst kunt u aanvragen via de blauwe button Contact, links op de website. 

Een overzicht van de media-aandacht voor Steenbergens mecenaat-onderzoek vindt u hier:

lees hier meer >>

 

Zie ook onder Media bovenaan deze pagina.

 

 

Kunstsector, protesteer! Oproep tijdens susccesvolle Dag van het Mecenaat 

Ruim 200 gevers, onderzoekers en kunstorganisaties waren bijeen in de Aula van de Universiteit Utrecht en discussieerden over de noodzaak niet langer te praten over wat kunst kost, maar over wat zij mensen te bieden heeft. Diverse organisaties willen gehoor geven aan de oproep te protesteren tegen mogelijke afschaffing van de Giftenaftrek. Ook kan niet getolereerd worden dat kastekorten bij Rijk en gemeenten worden aangezuiverd uit het cultuurbudget. 

 

Binnenkort meer hier over, ook op www.artsphilanthropy.eu.


Steenbergen bestuurslid Aziatische Kunstvereniging in het Rijksmuseum

Zij zet zich in voor het 100-jarige jubileum van de VVAK, waarvan de collectie in bruikleen is in het Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseum. In 2018 toont de jubilerende vereniging meer van zijn collectie in De Nieuwe Kerk en houdt een tweedaags symposium over Aziatische kunst. www.vvak.nl

 

Raad van Adviseurs Fellowship Mecenaat

Het senior research fellowship Mecenaat aan de Universiteit Utrecht, een initiatief van de Stichting Geef om Cultuur, wordt ondersteund door een Raad van Adviseurs uit zowel de wereld van Mecenaat en kunsten als die van de wetenschap. Voorzitter van de Raad is Prof. dr. Paul Schnabel, universiteitshoogleraar aan de UU en lid van de Eerste Kamer, leden zijn de mecenassen en verzamelaars mevrouw Elise Wessels en de heer Joop van Caldenborgh, de wetenschappers prof. dr Sigrid Hemels en prof. dr. Arjo Klamer, Foam-directeur Marloes Krijnen, family officer Andrea Davina en Dries van de Beek, lecturer aan Nijenrode en adviseur van familiefondsen.

Fellowship Mecenaat voor Renée Steenbergen

Per 1 september 2014 is Steenbergen benoemd tot Senior Research Fellow Mecenaatsstudies aan de Universiteit Utrecht. Deze unieke onderzoeksplaats is geïnitieerd door de Stichting Geef om Cultuur om Steenbergens pionierswerk uit 2008 naar mecenaat in Nederland en West-Europa voort te zetten. Relevantie voor de sector staat voorop, met als doel oprichting van het Kenniscentrum Mecenaatsstudies.
Meer informatie via

http://nieuws.hum.uu.nl/2014/05/28/renee-steenbergen-bekleedt-nieuw-fellowship-mecenaatstudies/

Benoeming tot lid Examencommissie IF-Academy

Renée Steenbergen is benoemd tot lid van de Examencommissie voor de Beroepsopleiding Fondsenwerving B (post-HBO niveau) van de IF-Academy van het Instituut Fondsenwerving, Het IF is de branchevereniging voor fondsenwervende instellingen, professionals en dienstverleners en telt ruim 500 leden. 

Meer informatie via http://www.if-academy.nl/

 

 

Renée Steenbergen adjunct-hoofdredacteur Vakblad Fondsenwerving

Per 1 september is Renée benoemd tot adjunct-hoofdredacteur van het Vakblad Fondsenwerving, het enige sectorbrede tijdschrift over filantropie & fondsenwerving in Nederland. Zij was sinds voorjaar 2016 aan VFW verbonden als redacteur en publiceert onder meer de serie Game Changers, over nieuwe strategieën in de filantropie. Steenbergen zal als adjunct meer aandacht geven aan donateurs en aan impact van goede doelen.

Advies & Coaching bij Fondsenwerving

Bureau Renée Steenbergen begeleidt momenteel de wervingsstaf van een groot museum bij het uitwerken van een strategie voor meerjarige fondsenwerving. Ook de directie wordt betrokken bij het uitbouwen en duurzaam maken van het relatiebeheer met zowel vrienden en grote gevers als vermogensfondsen. Tot het ontwikkelen van een wervingsstrategie voor meerdere jaren kunnen behoren: het opbouwen van structureel relatiebeheer, het betrekken van jongeren en het voeren van een effectieve mediacampagne. Meer informatie vindt u onder Advies & Geven links bovenaan deze pagina. 

Digitaal platform voor verzamelaars: MustCollect

Renée Steenbergen is partner in het digitale project MustCollect waar filmpjes over privécollecties en hun eigenaren worden ge-upload. Momenteel wordt gewerkt aan de financiering van dit project. De pilot is af te spelen via  http://mustcollect.website

Strategisch Advies Fondsenwerving

Bureau Renée Steenbergen biedt advies over fondsenwerving aan directies en toezichthouders van kunstorganisaties. Focus is het particuliere geven door individuele kunstliefhebbers te stimuleren door een meerjarig plan van aanpak te ontwikkelen op basis van netwerkanalyse. Meer informatie op de pagina Advies & Geven bovenaan deze pagina.

  TV EenVandaag over hausse privémusea

Op 2 juni zond EenVandaag TV een interview uit met Steenbergen in een item over de herniewde hausse aan privémusea on Nederland. Buiten beschouwing bleef een zorgelijke parallelle ontwikkeling: de sluiting van  een toenemend aantal overheidsmusea. U kunt de uitzending bekijken via:  http://cultuur.eenvandaag.nl/tv-items/59887/particuliere_musea_in_opmars

 

Dutch Wealth Report 2013: 17% miljonairs geeft aan de kunsten

Het op 11 november gepubliceerde tweejaarlijkse onderzoek van Van Lanschot Bankiers wijst uit dat twee maal zoveel miljonairs in Nederland  aan kunst en cultuur geven als de gemiddelde Nederlander (8%). Minder gunstig is, dat 63% van de miljonairs niet bereid is bij te springen nu de overheid sterk bezuinigt op de kunsten. Zij vinden kunstinstellingen bureaucratisch en  inefficiënt.

Het uitgebreide interview met Renée Steenbergen  in het Dutch Wealth Report 2013 kunt u hiernaast in de linkerkolom integraal lezen. 

U kunt het rapport aanvragen via  www.vermogeninnederland.nl