Is geefgeld wel goed geld? Moeten kunstorganisaties en ngo's giften screenen?


Steenbergen geeft in Het Financieele Dagblad van 18 februari commentaar op de protesten tegen Amerikaanse musea die geld van de Sacklers aannamen, een familie die deels zijn geld verdient met verslavende opiaten. Renée: 'Wie gaat bepalen welke giften wel of niet mogen worden aanvaard?' Ook merkt zij op dat Amerikaanse kunstorganisaties voor 95% afhankelijk zijn van privaat geld: 'Het zal heel lastig voor ze worden om grote gevers te weigeren.'


Lees meer

Lees hier alle columns en artikelen door en over Renée Steenbergen, o.a. in NRC Handelsblad, Vrij Nederland, het FD en het Vakblad Fondsenwerving.   

Een overzicht van de media-aandacht voor Steenbergens mecenaat-onderzoek vindt u hier:

lees hier meer >>

 

Zie ook onder Media bovenaan deze pagina.

Fellowship Mecenaat aan Universiteit Utrecht

Per 1 september 2014 is Steenbergen benoemd tot Senior Research Fellow Mecenaatsstudies aan de Universiteit Utrecht. Deze unieke onderzoeksplaats is geïnitieerd door de Stichting Geef om Cultuur om Steenbergens pionierswerk uit 2008 naar mecenaat in Nederland en West-Europa voort te zetten. Relevantie voor de sector staat voorop, met als doel oprichting van het Kenniscentrum Mecenaatsstudies.
Meer informatie via

http://nieuws.hum.uu.nl/2014/05/28/renee-steenbergen-bekleedt-nieuw-fellowship-mecenaatstudies

 

 

 

The Fundraiser Magazine nr 1, 2019: Cultuur Special

Het voorjaarsnummer van The Fundraiser  verschijnt in april en zal een thema-special zijn over Cultuur. De coverstory is gewijd aan het Van Gogh Museum en data driven marketing, de voorzitter van de RCO Foundation is geïnterviewd en de stand van zaken in de Vlaamse kunstsector wordt van binnenuit belicht. En natuurlijk bevat dit nummer ook een uitgebreid verslag van de tweede Dag van het Mecenaat die 21 maart werd gehouden.

 

Meer informatie en abonnementen via  www.thefundraiser.nl

 

Advies en Coaching

Bureau Steenbergen begeleidt momenteel op bestuurs- en directieniveau diverse grote culturele organisaties bij het ontwikkelen van een wervingscampagne of het opzetten van een afdeling Development. Strategisch advies richt zich vooral op duurzame werving: door gevers en partners tenminste 5 jaar aan de organisatie te binden. Steenbergen biedt ook coaching aan, waardoor de werving optimaal effectief is.

Meer informatie vindt u bovenaan deze pagina onder het kopje Advies & Geven 

Steenbergen bestuurslid Aziatische Kunstvereniging in het Rijksmuseum

Zij zet zich in voor het 100-jarige jubileum van de VVAK, waarvan de collectie in bruikleen is in het Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseum. In 2018 toont de jubilerende vereniging meer van zijn collectie in De Nieuwe Kerk en houdt een tweedaags symposium over Aziatische kunst. www.vvak.nl

 

Dag vh Mecenaat 2: volle zaal praat over Jonge bezoekers & Donateurs

De tweede Dag van het Mecenaat die Renée Steenbergen op 21 maart organiseerde, was een goed bezocht event met levendige discussies. Thema was: Jongere bezoekers en donateurs: hoe bereik je ze, hoe bind je ze?  Sprekers waren onder meer het Van Gogh Museum, muziekcentrum TivoliVredenburg en Sanquin. In het Compagnietheater werd druk gediscussieerd over investeren in jongerenbeleid, inzet van leeftijdgenoten bij speciale introducties voor first time visitors en gaming als nieuwe manier om jongeren te bereiken.


Een link naar de slides van de presentaties volgt nog.

Links op deze pagina onder de gele button Dag van het Mecenaat staat het complete programma.

 

 Benoemd tot adviseur Raad voor Cultuur

Renée is per 15 september benoemd tot adviseur van de Raad voor Cultuur. De Raad adviseert de Minister van Cultuur over beleid en financiering van de kunsten. Renée wordt als expert Mecenaat ingeschakeld om te adviseren over fondsenwerving en private partijen en hun motieven en potentie om de kunsten te steunen.  

TV EenVandaag over hausse privémusea

EenVandaag zond een interview uit met Steenbergen in een item over de hernieuwde hausse aan privémusea on Nederland. Buiten beschouwing bleef een zorgelijke parallelle ontwikkeling: de sluiting van  een toenemend aantal overheidsmusea. U kunt de uitzending bekijken via:  http://cultuur.eenvandaag.nl/tv-items/59887/particuliere_musea_in_opmars

Dutch Wealth Report 2013: 17% miljonairs geeft aan de kunsten

Het op 11 november gepubliceerde tweejaarlijkse onderzoek van Van Lanschot Bankiers wijst uit dat twee maal zoveel miljonairs in Nederland  aan kunst en cultuur geven als de gemiddelde Nederlander (8%). Minder gunstig is, dat 63% van de miljonairs niet bereid is bij te springen nu de overheid sterk bezuinigt op de kunsten. Zij vinden kunstinstellingen bureaucratisch en  inefficiënt.

Het uitgebreide interview met Renée Steenbergen  in het Dutch Wealth Report 2013 kunt u hiernaast in de linkerkolom integraal lezen. 

U kunt het rapport aanvragen via  www.vermogeninnederland.nl