"De Millennial wil meer dan oesters en champagne": Steenbergen in FD-special Jonge Filantropen


De bijlage van Het Financieele Dagblad van 1 december is gewijd aan Jonge Filantropen. Renée vertelt over haar onderzoek naar gevers tot 40 jaar, een thema dat ook op de agenda staat van haar tweede Dag van het Mecenaat op 21 maart a.s.


Lees meer

Lees hier alle columns en artikelen door en over Renée Steenbergen, o.a. in NRC Handelsblad, Vrij Nederland, het FD en het Vakblad Fondsenwerving.   

Een overzicht van de media-aandacht voor Steenbergens mecenaat-onderzoek vindt u hier:

lees hier meer >>

 

Zie ook onder Media bovenaan deze pagina.

Fellowship Mecenaat aan Universiteit Utrecht

Per 1 september 2014 is Steenbergen benoemd tot Senior Research Fellow Mecenaatsstudies aan de Universiteit Utrecht. Deze unieke onderzoeksplaats is geïnitieerd door de Stichting Geef om Cultuur om Steenbergens pionierswerk uit 2008 naar mecenaat in Nederland en West-Europa voort te zetten. Relevantie voor de sector staat voorop, met als doel oprichting van het Kenniscentrum Mecenaatsstudies.
Meer informatie via

http://nieuws.hum.uu.nl/2014/05/28/renee-steenbergen-bekleedt-nieuw-fellowship-mecenaatstudies

 

 

 

Benoemd: Adviseur Raad voor Cultuur

Renée is per 15 september aangesteld als adviseur van de Raad voor Cultuur. Zij zal de Raad, die de Minister van Cultuur rechtstreeks van advies dient,  bijstaan op haar terrein van expertise: mecenaat en private (co-)financiering van kunst en cultuur. Vorig jaar adviseerde zij al de commissie Musea van de Raad, waar zij de aanbeveling deed meer onderzoek te laten doen naar geefgedrag en motieven van donateurs- ook jongere generaties. 

Advies en Coaching

Bureau Steenbergen begeleidt momenteel op bestuurs- en directieniveau diverse grote culturele organisaties bij het ontwikkelen van een wervingscampagne of het opzetten van een afdeling Development. Strategisch advies richt zich vooral op duurzame werving: door gevers en partners tenminste 5 jaar aan de organisatie te binden. Steenbergen biedt ook coaching aan, waardoor de werving optimaal effectief is.

Meer informatie vindt u bovenaan deze pagina onder het kopje Advies & Geven 

Steenbergen bestuurslid Aziatische Kunstvereniging in het Rijksmuseum

Zij zet zich in voor het 100-jarige jubileum van de VVAK, waarvan de collectie in bruikleen is in het Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseum. In 2018 toont de jubilerende vereniging meer van zijn collectie in De Nieuwe Kerk en houdt een tweedaags symposium over Aziatische kunst. www.vvak.nl

 

Dag van het Mecenaat: 2de editie op 21 maart 2019 in Utrecht!

Renée Steenbergen organiseert haar tweede Dag van het Mecenaat, na een succesvolle eerste editie vorig jaar. Het thema van het nieuwe symposium is Jongere bezoekers en donateurs: hoe bereik je ze, hoe bind je ze? Meer informatie volgt op deze site en via de site en nieuwsbrieven van magazine The Fundraiser waarvan Renée hoofdredacteur is.

 

SAVE THE DATE: donderdag 21 maart van 14:00 tot 17:00u in de Aula van de Universiteit Utrecht 

The Fundraiser nr 3 is uit!

Nummer 3 van het nieuwe kwartaalmagazine The Fundraiser is verschenen! Renée Steenbergen ontwikkelde de hoofdredactionele formule voor dit groot formaat magazine. In dit nummer onder meer: webshops van goede doelen: wat levert het op? een tweede donatie werven van incidentele donateurs: een stappenplan. hoe compenseert een dansgezelschap de wegvallende rijkssubsidie?  de coverstory is gewijd aan de innovatieve vormen van werving door de Nierstichting. 

 

Bezoek ook de website: www.thefundraiser.nl.  

TV EenVandaag over hausse privémusea

EenVandaag zond een interview uit met Steenbergen in een item over de hernieuwde hausse aan privémusea on Nederland. Buiten beschouwing bleef een zorgelijke parallelle ontwikkeling: de sluiting van  een toenemend aantal overheidsmusea. U kunt de uitzending bekijken via:  http://cultuur.eenvandaag.nl/tv-items/59887/particuliere_musea_in_opmars

Dutch Wealth Report 2013: 17% miljonairs geeft aan de kunsten

Het op 11 november gepubliceerde tweejaarlijkse onderzoek van Van Lanschot Bankiers wijst uit dat twee maal zoveel miljonairs in Nederland  aan kunst en cultuur geven als de gemiddelde Nederlander (8%). Minder gunstig is, dat 63% van de miljonairs niet bereid is bij te springen nu de overheid sterk bezuinigt op de kunsten. Zij vinden kunstinstellingen bureaucratisch en  inefficiënt.

Het uitgebreide interview met Renée Steenbergen  in het Dutch Wealth Report 2013 kunt u hiernaast in de linkerkolom integraal lezen. 

U kunt het rapport aanvragen via  www.vermogeninnederland.nl