OPROEP aan de minister van Cultuur: collectief Steunfonds is nu nodig


In het Cultureel Supplement van NRC van 30 april betoogt Steenbergen dat hervormingen in de cultuursector nodig zijn. Laten publieke en private fondsen de krachten bundelen in deze crisis en de focus verschuiven naar meerjarige, duurzame aandacht voor kunst en kennis. De volledige tekst van Renée's pleidooi leest u hier:


Lees meer

Lees hier alle columns en artikelen door en over Renée Steenbergen, o.a. in NRC Handelsblad, Vrij Nederland, het FD en The Fundraiser magazine.   

Een overzicht van de media-aandacht voor Steenbergens mecenaat-onderzoek vindt u hier:

lees hier meer >>

 

Zie ook onder Media bovenaan deze pagina.

Fellowship Mecenaat aan Universiteit Utrecht

Per 1 september 2014 is Steenbergen benoemd tot Senior Research Fellow Mecenaatsstudies aan de Universiteit Utrecht. Deze unieke onderzoeksplaats is geïnitieerd door de Stichting Geef om Cultuur om Steenbergens pionierswerk uit 2008 naar mecenaat in Nederland en West-Europa voort te zetten. Relevantie voor de sector staat voorop, met als doel oprichting van het Kenniscentrum Mecenaatsstudies.
Meer informatie via

http://nieuws.hum.uu.nl/2014/05/28/renee-steenbergen-bekleedt-nieuw-fellowship-mecenaatstudies

 

 

 

Strategisch Advies ontwikkeling Mecenaat 

Renée coacht kunst- & wetenschappelijke organisaties en goede doelen op bestuurs- en directieniveau bij het ontwikkelen van een lange termijn-strategie voor collectievorming, marketing & communicatie en fundraising, met nadruk op private giften en schenkingen in natura. 


Meer informatie vindt u bovenaan deze pagina onder het kopje Advies & Geven 

Steenbergen bestuurslid Aziatische Kunstvereniging in het Rijksmuseum

Renée organiseerde in 2018 mede het jubileum-symposium over het verzamelen  van Aziatische kunst in de weasterse wereld, en een tentoonstelling over boeddhistische kunst in De Nieuwe Kerk Amsterdam. De Koninklijke VVAK, waarvan de collectie in bruikleen is in het Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseum, bestond in 2018 100 jaar en is een vereniging van verzamelaars.

www.kvvak.nl 

 

Steenbergen start nieuw onderzoek: "Hoe overleeft de kunst de crisis?"

Renée heeft een beurs ontvangen van het Mondriaan Fonds en een subsidie van het Fonds Bijzondere Journalsitieke Projecten om een boek te schrijven over structurele problemen in de kunstsector die door corona zichtbaar zijn geworden. Die bedreigen de toekomst van ons cultuuraanbod: de afhankelijkheid van massatoerisme, de nadruk op kwantiteit, de roofbouw op personeel dat voor het merendeel niet in vaste dienst is, de snel groeiende kloof tussen Randstad en regio's. Podiumkunsten hebben het nog moeilijker dan musea vanwege het beperkte aantal bezoekers dat is toegestaan. Naar schatting lijdt de hele sector dit jaar 2,6 miljard verlies. Dit betekent dat kunstorganisaties failliet zullen gaan en verdwijnen- met grote gevolgen voor het kunstaanbod. Steenbergen gaat in overleg met betrokkenen onderzoeken wat alternatieve scenario's zijn om te hervormen. 

Het nieuwe boek zal gepresenteerd worden op de derde Dag van het Mecenaat, eind mei 2021. Dit door Renée georganiseerde symposium zal als thema hebben: De toekomst van ons kunstaanbod- alternatieve scenario's. Meer informatie hierover volgt via deze website en op Facebook via Dag van het Mecenaat.

Thema-avond Filantropie Radio 1

Omroep Max wijdde een avond radio aan het thema Filantropie. Renée Steenbergen gaf als expert en onderzoeker een toelichting op actuele vraagstukken rond mecenaat, filantropie en geven. De uitzending is terug te luisteren via https://www.nporadio1.nl/gulle-gevers/onderwerpen/498939-gulle-gevers-bij-max-op-rado-1

 

Dag vh Mecenaat 2: volle zaal praat over Jonge bezoekers & Donateurs

Zie de pagina Dag van het Mecenaat op deze webiste: de gele button links op deze pagina.

 Benoemd tot adviseur Raad voor Cultuur

Renée is per 15 september benoemd tot adviseur van de Raad voor Cultuur. De Raad adviseert de Minister van Cultuur over beleid en financiering van de kunsten. Renée wordt als expert Mecenaat ingeschakeld om te adviseren over fondsenwerving en private partijen en hun motieven en potentie om de kunsten te steunen.  

TV EenVandaag over hausse privémusea

EenVandaag zond een interview uit met Steenbergen in een item over de hernieuwde hausse aan privémusea on Nederland. Buiten beschouwing bleef een zorgelijke parallelle ontwikkeling: de sluiting van  een toenemend aantal overheidsmusea. U kunt de uitzending bekijken via:  http://cultuur.eenvandaag.nl/tv-items/59887/particuliere_musea_in_opmars

Dutch Wealth Report 2013: 17% miljonairs geeft aan de kunsten

Het op 11 november gepubliceerde tweejaarlijkse onderzoek van Van Lanschot Bankiers wijst uit dat twee maal zoveel miljonairs in Nederland  aan kunst en cultuur geven als de gemiddelde Nederlander (8%). Minder gunstig is, dat 63% van de miljonairs niet bereid is bij te springen nu de overheid sterk bezuinigt op de kunsten. Zij vinden kunstinstellingen bureaucratisch en  inefficiënt.

Het uitgebreide interview met Renée Steenbergen  in het Dutch Wealth Report 2013 kunt u hiernaast in de linkerkolom integraal lezen. 

U kunt het rapport aanvragen via  www.vermogeninnederland.nl