Steenbergen in De Groene: "Waarom zou geven alleen oprecht zijn als het pure zelfopoffering is?"


Onder de kop "De ondernemende mecenas" wijdt weekblad de Groene een uitgebreid artikel aan de VandenEndeFoundation en meent dat die teveel verstrengeld is met commerciële belangen van de stichter. Renée Steenbergen constateert juist een trend onder gevers om nonprofit en profit te verenigen, zoals in venture philanthropy en social return on investment.

Lees het hele Groene-artikel hier: 


Lees meer

Lees hier alle columns en artikelen door en over Renée Steenbergen, o.a. in NRC Handelsblad, Vrij Nederland, het FD en het Vakblad Fondsenwerving.   

Een overzicht van de media-aandacht voor Steenbergens mecenaat-onderzoek vindt u hier:

lees hier meer >>

 

Zie ook onder Media bovenaan deze pagina.

Fellowship Mecenaat aan Universiteit Utrecht

Per 1 september 2014 is Steenbergen benoemd tot Senior Research Fellow Mecenaatsstudies aan de Universiteit Utrecht. Deze unieke onderzoeksplaats is geïnitieerd door de Stichting Geef om Cultuur om Steenbergens pionierswerk uit 2008 naar mecenaat in Nederland en West-Europa voort te zetten. Relevantie voor de sector staat voorop, met als doel oprichting van het Kenniscentrum Mecenaatsstudies.
Meer informatie via

http://nieuws.hum.uu.nl/2014/05/28/renee-steenbergen-bekleedt-nieuw-fellowship-mecenaatstudies

 

 

 

Advies aan Raad voor Cultuur: meer onderzoek Mecenaat

Op verzoek gaf Renée advies aan de commissie Musea van de Raad voor Cultuur over het verder ontwikkelen van mecenaat. Belangrijkste aanbeveling van Steenbergen is, meer onderzoek te laten doen naar geefgedrag en motieven van donateurs, over een periode van meerdere jaren.

Strategische Fondsenwerving: Advies en Coaching

Bureau Steenbergen begeleidt momenteel op bestuurs- en directieniveau diverse grote culturele organisaties bij het ontwikkelen van een wervingscampagne of het opzetten van een afdeling Development. Strategisch advies richt zich vooral op duurzame werving: door gevers en partners tenminste 5 jaar aan de organisatie te binden. Steenbergen biedt ook coaching aan, waardoor de werving optimaal effectief is.

Meer informatie vindt u bovenaan deze pagina onder het kopje Advies & Geven 

Steenbergen bestuurslid Aziatische Kunstvereniging in het Rijksmuseum

Zij zet zich in voor het 100-jarige jubileum van de VVAK, waarvan de collectie in bruikleen is in het Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseum. In 2018 toont de jubilerende vereniging meer van zijn collectie in De Nieuwe Kerk en houdt een tweedaags symposium over Aziatische kunst. www.vvak.nl

 

The Fundraiser nr 2: Donateurs centraal!

Op 3 juli verscheen het tweede nummer van The Fundraiser, het nieuwe kwartaalmagazine voor fondsenwervers en marketeers van goede doelen. Renée Steenbergen ontwikkelde de hoofdredactionele formule voor dit groot formaat magazine. In dit tweede nummer onder meer een interview met major donor Elise Wessels, met Greenpeace over het terugwerven van donateurs en voor de cultuursector een stuk over Crowd Engagement. 

www.thefundraiser.nl.  

TV EenVandaag over hausse privémusea

EenVandaag zond een interview uit met Steenbergen in een item over de hernieuwde hausse aan privémusea on Nederland. Buiten beschouwing bleef een zorgelijke parallelle ontwikkeling: de sluiting van  een toenemend aantal overheidsmusea. U kunt de uitzending bekijken via:  http://cultuur.eenvandaag.nl/tv-items/59887/particuliere_musea_in_opmars

Dutch Wealth Report 2013: 17% miljonairs geeft aan de kunsten

Het op 11 november gepubliceerde tweejaarlijkse onderzoek van Van Lanschot Bankiers wijst uit dat twee maal zoveel miljonairs in Nederland  aan kunst en cultuur geven als de gemiddelde Nederlander (8%). Minder gunstig is, dat 63% van de miljonairs niet bereid is bij te springen nu de overheid sterk bezuinigt op de kunsten. Zij vinden kunstinstellingen bureaucratisch en  inefficiënt.

Het uitgebreide interview met Renée Steenbergen  in het Dutch Wealth Report 2013 kunt u hiernaast in de linkerkolom integraal lezen. 

U kunt het rapport aanvragen via  www.vermogeninnederland.nl