Interview Rattan Chadha: "Een eigen museum hebben is geen filantropie"


Voor de NRC interviewde Renée  kunstverzamelaar Chadha over de plannen met zijn collectie. Online te lezen via https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/06/een-eigen-museum-hebben-is-geen-filantropie-a3653105

 

en in NRC Next en het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad op 7 februari.


Lees meer

Lees hier alle columns en artikelen door en over Renée Steenbergen, o.a. in NRC Handelsblad, Vrij Nederland, het FD en het Vakblad Fondsenwerving.   

Een overzicht van de media-aandacht voor Steenbergens mecenaat-onderzoek vindt u hier:

lees hier meer >>

 

Zie ook onder Media bovenaan deze pagina.

Fellowship Mecenaat aan Universiteit Utrecht

Per 1 september 2014 is Steenbergen benoemd tot Senior Research Fellow Mecenaatsstudies aan de Universiteit Utrecht. Deze unieke onderzoeksplaats is geïnitieerd door de Stichting Geef om Cultuur om Steenbergens pionierswerk uit 2008 naar mecenaat in Nederland en West-Europa voort te zetten. Relevantie voor de sector staat voorop, met als doel oprichting van het Kenniscentrum Mecenaatsstudies.
Meer informatie via

http://nieuws.hum.uu.nl/2014/05/28/renee-steenbergen-bekleedt-nieuw-fellowship-mecenaatstudies

 

 

 

The Fundraiser Magazine nr 4 is uit!

Abonnee's hebben hem al in de bus: het december/januari nummer van The Fundraiser. Het eerste jaar zit erop, hoofdredacteur Steenbergen is blij met het groeiende aantal abonnee's en adverteerders. In het nieuwe jaar krijgt het magazine ieder kwartaal een thema-katern, gekoppeld aan een event. Het maartnummer heeft Cultuur als focus, als opmaat naar de 2de Dag van het Mecenaat op 21 maart.

 

Meer informatie en abonnementen via  www.thefundraiser.nl

 

Advies en Coaching

Bureau Steenbergen begeleidt momenteel op bestuurs- en directieniveau diverse grote culturele organisaties bij het ontwikkelen van een wervingscampagne of het opzetten van een afdeling Development. Strategisch advies richt zich vooral op duurzame werving: door gevers en partners tenminste 5 jaar aan de organisatie te binden. Steenbergen biedt ook coaching aan, waardoor de werving optimaal effectief is.

Meer informatie vindt u bovenaan deze pagina onder het kopje Advies & Geven 

Steenbergen bestuurslid Aziatische Kunstvereniging in het Rijksmuseum

Zij zet zich in voor het 100-jarige jubileum van de VVAK, waarvan de collectie in bruikleen is in het Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseum. In 2018 toont de jubilerende vereniging meer van zijn collectie in De Nieuwe Kerk en houdt een tweedaags symposium over Aziatische kunst. www.vvak.nl

 

Sprekers Dag van het Mecenaat bekend!     21 maart 2019 in Utrecht

Renée Steenbergen organiseert haar tweede Dag van het Mecenaat, na een succesvolle eerste editie. Het thema van het nieuwe symposium is Jongere bezoekers en donateurs: hoe bereik je ze, hoe bind je ze?  Sprekers zijn onder meer het Van Gogh Museum, muziekcentrum Tivoli/Vredenburg en Sanquin.

 Klik links op deze pagina op de gele button Dag van het Mecenaat om het complete programma te bekijken.

 

Aanmelden kan via www.thefundraiser.nl/news/mecenaat.

 

SAVE THE DATE: donderdag 21 maart van 14:00 tot 17:00u in de Aula van de Universiteit Utrecht 

Benoemd tot adviseur Raad voor Cultuur

Renée is per 15 september benoemd tot adviseur van de Raad voor Cultuur. De Raad adviseert de Minister van Cultuur over beleid en financiering van de kunsten. Renée wordt als expert Mecenaat ingeschakeld om te adviseren over fondsenwerving en private partijen en hun motieven en potentie om de kunsten te steunen.  

TV EenVandaag over hausse privémusea

EenVandaag zond een interview uit met Steenbergen in een item over de hernieuwde hausse aan privémusea on Nederland. Buiten beschouwing bleef een zorgelijke parallelle ontwikkeling: de sluiting van  een toenemend aantal overheidsmusea. U kunt de uitzending bekijken via:  http://cultuur.eenvandaag.nl/tv-items/59887/particuliere_musea_in_opmars

Dutch Wealth Report 2013: 17% miljonairs geeft aan de kunsten

Het op 11 november gepubliceerde tweejaarlijkse onderzoek van Van Lanschot Bankiers wijst uit dat twee maal zoveel miljonairs in Nederland  aan kunst en cultuur geven als de gemiddelde Nederlander (8%). Minder gunstig is, dat 63% van de miljonairs niet bereid is bij te springen nu de overheid sterk bezuinigt op de kunsten. Zij vinden kunstinstellingen bureaucratisch en  inefficiënt.

Het uitgebreide interview met Renée Steenbergen  in het Dutch Wealth Report 2013 kunt u hiernaast in de linkerkolom integraal lezen. 

U kunt het rapport aanvragen via  www.vermogeninnederland.nl