Care for Culture

C-for-C  Care for Culture, Culture for Care

 

Dit initiatief is een dochteronderneming van Bureau Renée Steenbergen en beoogt een netwerk van samenwerking te smeden om (surplus uit) kunstcollecties van overheden, musea, particulieren en bedrijven in te zetten voor non profit instellingen in de gezondheidszorg en de educatie.

Doel is, kunst die anders in depot staat of die beschikbaar is voor herbestemming, te laten rouleren en zo dichterbij burgers, patiënten en liefhebbers te brengen. Daartoe wordt regio-gebonden samengewerkt met privéverzamelaars, museale en gemeentelijke/provinciale collecties en bedrijfsverzamelingen. 

Momenteel wordt in samenwerking met een provinciaal bestuur onderzoek gedaan naar haalbaarheid en implementatie van een regionaal netwerk voor C-for-C.

 

Meer informatie over de vorderingen van Care for Culture volgt via deze website.